Formularz zgłoszeniowy

do projektu „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego – zasoby, szkolenia, walidatory”

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa pracowników do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym z dostępności cyfrowej. W celu skutecznej rekrutacji uczestników, uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego instytucji on-line, a następnie postępowanie według poniższej instrukcji i skorzystanie z jednego z trzech proponowanych rozwiązań:

  1. Jeśli urząd dysponuje podpisem elektronicznym w formacie PAdES, prosimy o wygenerowanie Formularza zgłoszeniowego w formacie .PDF i opatrzenie go podpisem elektronicznym dyrektora generalnego/kierownika urzędu. Podpisany elektronicznie formularz w formacie PDF wraz z wygenerowanym pikiem PAdES proszę załączyć do aplikacji (pole: Dołącz podpisany dokument): wybrać dokument z dysku i kliknąć w pole: Dołącz.
  2. W sytuacji, gdy urząd dysponuje podpisem elektronicznym jedynie XAdES, prosimy o wygenerowanie Formularza zgłoszeniowego w formacie .DOC i opatrzenie podpisem elektronicznym dyrektora generalnego/kierownika urzędu. Podpisany elektronicznie formularz w formacie .DOC oraz plik dodatkowy (XAdES) proszę załączyć do aplikacji (pole: Dołącz podpisane dokumenty): wybrać oba dokumenty z dysku i kliknąć w pole: Dołącz.
  3. W sytuacji, gdy nie będzie możliwym złożenie elektronicznego podpisu, prosimy o wydrukowanie i opatrzenie go własnoręcznym podpisem dyrektora generalnego/kierownika urzędu. Podpisany dokument proszę wysłać na adres: Instytut ADN sp. z o. o. sp.k., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, 2 piętro z dopiskiem: Szkolenia z dostępności cyfrowej.

Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego on-line i skuteczne dostarczenie wypełnionego i podpisanego dokumentu jest warunkiem koniecznym, aby móc zgłosić pracowników do udziału w szkoleniach.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących spraw organizacyjnych do Państwa dyspozycji pozostaje opiekunka projektu ze strony Wykonawcy – Instytut ADN sp. z o. o. sp. k., Pani Alicja Chamera tel.: 81 458 17 93, Pan Paweł Igański tel. 81 458 17 97 i Pani Natalia Zielińska tel.: +48 451 511 945. Korespondencję proszę kierować na e-mail: cyfrowe@dostepneurzedy.pl