Formularz zgłoszeniowy część 1 z 2

do projektu „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego – zasoby, szkolenia, walidatory”

Dane instytucji


Dane osoby do kontaktu

(do celów rekrutacji)